Šolsko svetovalno delo na Osnovni šoli Otlica opravlja socialna pedagoginja Ana Kalin. Svoje delo opravlja v skladu s Programskimi smernicami za svetovalno delo v osnovni šoli.