Spletna učilnica je namenjena učencem, ki prvo leto obiskujejo neobvezni izbirni predmet v 4. razredu.