Šolski časopis z vsemi spremljevalnimi oblikami in možnostmi spada med najpomembnejše interesne dejavnosti na šoli, saj ob njem učenci poglabljajo svoje zmožnosti jezikovnega izražanja in se vzgajajo v kritične bralce in sprejemalce medijev, poleg velikega števila mladih novinarjev pa lahko zaposli še mnogo vrstnikov: likovnike, fotografe, literate, raziskovalce vseh mogočih področij, tiskarje, razpečevalce itd. 

Pisanje in urejanje takega glasila je središčna dejavnost pri predmetu Šolsko novinarstvo.