Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščino, in sicer predvsem z vsebinami neumetnostnih besedil, posebej s publicističnimi. Delo bo organizirano projektno in bo večinoma potekalo v manjših skupinah ali v dvojicah. Predmet obsega raziskovalno in tudi terensko delo, zato je namenjen vsem zvedavim učencem, ki jih zanima, kaj se dogaja v bližnji in širši okolici, predvsem pa jih veseli novinarsko delo.

Učenci: 

* se zavedajo, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine, 

* utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika (zbornega in pogovornega), 

* se zavedajo različnih okoliščin rabe jezika, 

* razvijajo zmožnosti za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje), 

* razvijajo sposobnost izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku.


Kaj se bo dogajalo pri pouku šolskega novinarstva?

Skupaj z učenci bomo: 

* pregledovali revije, časopise, spletne portale; 

* spremljali radijski in televizijski program; 

* iskali zanimivosti ter pisali/snemali različne novinarske prispevke (novice, poročila, intervjuje, reportaže ...) s terena; 

* soustvarjali šolski časopis Vigred; 

* pisali prispevke za šolski časopis, mladinski tisk in se odzivali na morebitne slovstvene razpise; 

* raziskovali zvrsti jezika (sleng, naše narečje, časopisni, radijski in televizijski jezik); 

* obiskali katero izmed televizijskih/radijskih hiš v Ljubljani in se pobliže spoznali s poklici, ki so tesno povezani z novinarskim. 

Učenci bodo lahko sodelovali pri izbiri tem. Pri svojem delu bodo uporabljali različne tehnične pripomočke, kot sta računalnik, fotoaparat in še kaj, nikakor pa ne bomo pozabili na stari dobri svinčnik in zvezek.