Naloge na izobraževanju MOOC-SU.

Organizacija: OŠ Vojke Šmuc Izola