Spletna učilnica je namenjena učencem 7. razreda, ki so izbrali obvezni izbirni predmet nemščina.

Organizacija: OŠ Tabor I Maribor