Učilnica je namenjena učenkam in učencem 9. razredov za predmet državljanska kultura


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj