Organizacija: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota