Učilnica je namenjena učencem osmega in devetega razreda, ki se pripravljajo na tekmovanje iz znanja zgodovine.

Organizacija: OŠ Martina Krpana Ljubljana