Učilnica je namenjena učencem od šestega do devetega razreda, ki se pripravljajo na tekmovanje iz znanja geografije.

Organizacija: OŠ Martina Krpana Ljubljana