Gradivo za šport je na spodnji povezavi:

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=50450