Udeleženci bodo tekom tečaja osvežili in nadgradili svoje znanje italijanščine. Tečaj obsega 15 srečanj po dve šolski uri, 30 ur bo torej namenjeno tečajnemu delu, kjer bodo skupaj z mentorjem predelali snov, 10 ur pa bo namenjenih samostojnemu učenju pod vodstvom mentorja. Udeleženci bodo snov, ki jo bomo obravnavali na posameznem srečanju, tako utrjevali z nalogami, ki jih bodo oddali do naslednjega srečanja, mentor bo udeležencem podajal povratne informacije in jim bo na razpolago za dodatna vprašanja. 

  

Organizacija: Posoški razvojni center, organizacijska enota LU