Učilnica je namenjena učenkam in učencem 6. c razreda 


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj