Organizacija: OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki