Organizacija: OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica