Predmet se deli na dva sklopa: Umetnostna zgodovina in Likovno snovanje. Vsak sklop zajema 32,5 ur. Zaključna ocena je enotna in združuje ocene obeh sklopov.

Organizacija: SŠ Domžale