Spoznavanje multimedijskih elementov in izdelava predstavitev.