Predmet je namenjen vsebinam za delo s tablicami. 

Izvajalci predmeta so učitelji, gradivo pa je prosto dostopno vsem!