Oris poglavij

 • OBVESTILO LUM 6. - 9. RAZRED

  Dragi učenci.

  V učilnici za LUM vam po razredih sporočam kaj je potrebno narediti za LUM v času dela na daljavo.
  Prosim, da se držite navodil, saj so hkrati to tudi merila za vrednotenje.
  Dopolnjujte zvezek, skice in izdelke primerno shranjujte, ker dokazujejo vaše delo za LUM v času dela na daljavo. Seveda jih bomo skupaj pogledali, ko se vrnemo k pouku v šolske prostore.

  Ko vam ostane kaj časa, rišite, slikajte...skratka ustvarjajte nekaj pa svoje, saj je to zelo potrebno in priporočljivo v tem času krize, da se sprostite in razbremenite vaše misli, saj veste: #OstaniDoma, naša domišljija pa nima meja ;-) :-)
  Vse to shranjujte in če boste želeli, mi boste lahko vaša "likovna sproščanja" pokazali, ko se ponovno vidimo v šoli.

  PROŠNJA:
  Prosim, da mi iz svojega e-naslova na petra.smolej@os-bistrica.si sporočite kako vam gre delo od rok ali me kaj v zvezi z LUM vprašate. Hvala vsem, ki ste to že storili.

  Bolj na dnu te spletne učilnice lahko zasledite Ustvarjalni kotiček, kjer so naloge in povezave do zabavnih likovnih strani. Kotiček sproti dopolnjujem.

  Lepo bodite, skrbite za dnevno telesno in ustvarjalno kondicijo. 

  • LIKOVNA UMETNOST 6.RAZRED

   Navodilo za delo na daljavo


   1. naloga:

   Uredi zvezek za LUM:

   - poskrbi, da bo zapisana vsa snov, ki smo jo do sedaj zapisali (Likovne spremenljivke, Mešanje barv in barvni krog, Kompozicija likovnega dela, Grafika - tiskanje)

   - pišeš v obliki miselnega vzorca ali po vrsticah,- besedilo obogatiš z barvnimi pisali.


   2. naloga:

   Uvod v novo snov ZAPRTI, POLZAPRTI IN POLODPRTI PROSTOR:

   - po končanem tiskanju grafik v tehniki monotipija bomo za naslednjo lik. nalogo potrebovali odpadno embalažo (karton, lepenka, škatle in manjše škatlice, tulci od toal. papirja, pap, brisač...), zato prosim, da ta material začneš že zdaj zbirati in hraniti doma,

   - na navaden list papirja nariši načrt - 3 skice, kakšen prostor bi želel izdelati iz zgoraj omenjenega materiala,pri tem se prepusti svoji domišljiji.


   3. naloga:

   - Preberi besedilo o prostoru (glej priponko spodaj) in ga zapiši v obliki miselnega vzorca.

    - Preglej skice, ki si jih naredil zadnjič v zvezek za UM (če jih nisi ali če z njimi nisi zadovoljen/na, jih lahko dodatno narišeš).

   Izberi eno skico in preveri, katere značilnosti ima in na skico zapiši, če je zaprti, polzaprti ali pa polodprti prostor.

   Po tej skici naredi prostor iz odpadne embalaže, ki si jo že prej zbiral. Velikost prostora naj ne bo večja od škatle za čevlje, kar pa ne pomeni, da moraš za prostor uporabiti ta tip škatle.

   Prostor skrbno načrtuj, bodi natančen/a, izviren. 

   - Izdelek fotografiraj od spredaj, iz strani in od zgoraj navzdol in shrani, da ga prineseš v šolo, ko se vrnemo nazaj v šolske klop. Takrat bom pogledala fotografijo in izdelek.

  • LIKOVNA UMETNOST in LIKOVNO SNOVANJE I 7.RAZRED

   Navodilo za delo na daljavo


   1. naloga:

   Uredi zvezek za LUM:

   - poskrbi, da bo zapisana vsa snov, ki smo jo do sedaj zapisali (Kompozicija likovnega dela, Barvna harmonija (ubranost), Grafika - linorez)

   - pišeš v obliki miselnega vzorca ali po vrsticah,

   - besedilo obogatiš z barvnimi pisali.


   2. naloga:

   Uvod v novo snov ORNAMENT:

   - na spletni strani http://utripsrca.weebly.com/mandale-za-otroke.html preberi besedilo o pomenu mandal, 

   - izberi si eno mandalo in jo pobarvaj s suhimi barvicami, lahko kombiniraš s flomastri, izbira barv: izberi tiste barve, ki ti trenutno ugajajo,

   - če nimaš možnosti natisa mandale, na list sam/a nariši mandalo, pri tem uporabi svojo domišljijo,

   - list s pobarvano mandalo shrani, da pogledamo nastali izdelek pri uri pouka LUM.


   3. naloga: ORNAMENT

   - Preberi besedilo o ornamentu, ki je spodaj v priponki, in ga v obliki miselnega vzorca ali navadno zapiši v zvezek za LUM.                                              

   - V isti priponki te čakajo navodila za izdelavo likovne naloge. Natančno jih preberi. Izdelek shrani v mapo, v kateri boš zbiral/a še ostale likovne izdelke in jih prinesel v vpogled.


  • LIKOVNA UMETNOST 8. RAZRED

   Navodilo za delo na daljavo

   1. Uredi zvezek za LUM:

   - poskrbi, da bo zapisana vsa snov, ki smo jo do sedaj zapisali (Prostorski ključi, Količinsko in vrednostno barvno nasprotje, Konstrukcijsko risanje predmetov),

   - pišeš v obliki miselnega vzorca ali po vrsticah,

   - besedilo obogatiš z barvnimi pisali.

   2. Pregled in utrjevanje snovi KONSTRUKTIVNO RISANJE PREDMETOV (pomagaj si z besedilom na https://eucbeniki.sio.si/lum8/2258/index.html):

   - preberi besedilo, poglej filmček, preveri svoje znanje z reševanjem nalog,

   - doma si na mizo pred sabo postavi tri različne predmete, jih fotografiraj s tvojega zornega kota in jih skušaj narisati v pravih sorazmerjih, pomagaš si lahko z viziranjem. Fotografijo predmetov shrani na mobitel, shrani tudi list z narisanimi predmeti, da bomo v šoli pri pouku LUM lahko pogledali in primerjali obe postavitvi.

   3. naloga: KONSTRUKCIJSKO RISANJE PREDMETOV 

   V prilogi spodaj so navodila za 3. nalogo. Natančno jih preberi in upoštevaj vsa navodila za uspešno izvedeno nalogo. 

   Vse, kar narišeš in tudi samo postavitev predmetov (tihožitje) fotografiraj ter mi do 10.4.2020 pošlji preko eAsistenta v zavihku KOMUNIKACIJE, da pregledam in pošljem povratno informacijo.   • LIKOVNA UMETNOST in LIKOVNO SNOVANJE III 9. RAZRED

   Navodilo za delo na daljavo


   1. Uredi zvezek za LUM:

   - poskrbi, da bo zapisana vsa snov, ki smo jo do sedaj zapisali (Perspektivno risanje, Zračna in barvna perspektiva, Grafika - ex libris)

   - pišeš v obliki miselnega vzorca ali po vrsticah,

   - besedilo obogatiš z barvnimi pisali.

   2. Utrjevanje snovi GRAFIKA, EX LIBRIS:

   - v e-učbeniku za 9. r LUM https://eucbeniki.sio.si/lum9/2429/index.html preberi besedilo (str. 47 - 54) in reši naloge


   • SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH

    LIKOVNI NATEČAJ na temo    "DADIN" LIKOVNI NATEČAJ na temo _____________ (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)


    BIENALE OTROŠKE GRAFIKE na temo ______________________


    • MALA GROHARJEVA KOLONIJA ŠKOFJA LOKA

     Mala Groharjeva kolonija