Diagrama de temas

  • Kaj je AAI-račun?

    E-identiteta oziroma AAI-račun je vaše »uporabniško ime v federaciji ArnesAAI«, ki ga dobite od svojega ponudnika identitete (v federaciji), praviloma od šole, kje se izobražujete. Običajno ima obliko uporabnik@domenaorganizacije.si, npr. študenti Univerze v Ljubljani imajo AAI-račun oblike uporabnik@student.uni-lj.si. Tudi mi imamo svojo domeno in primer uporabniškega imena je uporabnikime.priimek@sgv.si oziroma uporabnik@dijak.sgv.si.

    Geslo lahko spremenite na mdm.arnes.si. Vpišete prijavne podatke AAI računa, po prijavi pa spremenite geslo v drugem zavihku. 

  • Help?

    Administrator na ŠGV: danijel@sgv.si