Oris poglavij

 • Mala začetnica in krajšave

  1. Utrjevanje male začetnice:

  Reši nalogo 22 na strani 40 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=40-41) v oranžnem zvežčiču z naslovom Izgovarjamo in zapisujemo.

  Predlagam Ti, da jo rešiš najprej interaktivno na elektronskih prosojnicah na strani 119 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html), zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

  2. Krajšave:

  Reši še naloge 23-27 na enak način kot zgoraj.

  • Ločila

   Reši naloge 29-36 na straneh 43-46 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=42-43) v oranžnem zvežčiču.

   Predlagam Ti, da jih rešiš najprej interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 130-138 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html), zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

   • Premi govor

    Preberi razlago za premi govor na strani 47 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=46-47) in nato reši naloge 38-45 na straneh 46-49 v oranžnem zvežčiču.

    Predlagam Ti, da jih rešiš najprej interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 141-147 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html), zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

    Rešitev naloge 49, ki jo prepišeš v zvezek, najdeš v elektronskem zvežčiču na tej neposredni povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=48-49.

    • Odvisni govor

     Preberi razlago za odvisni govor na strani 50 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=50-51) in nato reši naloge 46-50 na straneh 50-52 v oranžnem zvežčiču.

     Predlagam Ti, da jih rešiš najprej interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 151-154 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html), zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

     Rešitev naloge 50, ki jo prepišeš v zvezek, najdeš v elektronskem zvežčiču na tej neposredni povezavi: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=52-53.

     Na elektronski prosojnici na strani 157 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html) reši še nalogo Preveri svoje znanje.

     • Slovenski jezik

      1. Poslušaj besedilo na elektronski prosojnici na strani 161 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html) ter nato reši naloge 1-3 in 6 na strani 55 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=54-55) v oranžnem zvežčiču, kjer tudi najdeš rešitev za nalogo 1.

      Predlagam Ti, da nalogo 2 najprej rešuješ interaktivno na elektronski prosojnici na strani 163, zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

      2. Oglej si posnetek na prosojnici na strani 168 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html).

      Če je treba, si ga oglej večkrat in nato reši naloge 7-11 na straneh 56-57 v zvežčiču.

      Pozorno preberi tudi razlago na modri podlagi.

      Rešitve za naloge 7, 9 in 11 najdeš v elektronskem zvežčiču (http://(https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=56-57)).

      Predlagam Ti, da nalogo 8 najprej rešiš interaktivno na elektronski prosojnici na strani 169, zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

      Nalogi 7 in 10 reši v zvezek.

      Za nalogo 10 upoštevaj naslednje navodilo:

      Na spletu poišči podatek o tem, kateri so slovenski državni simboli. Izberi enega in ga predstavi.


      • Preverjanje znanja iz jezika in sporočanja

       Poslušaj besedilo na elektronski prosojnici na strani 179 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__002/index.html) in reši naloge 2-11 na straneh 60-62 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=60-61) v oranžnem zvežčiču.

       Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 59 v zvežčiču.

       Predlagam Ti, da naloge 3-4 in 8-11 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 181-182 in 186-189, zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

       Rešitve za naloge 2 in 5-6 se nahajajo v elektronskem zvežčiču (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=60-61).

       • Preverjanje znanja iz jezika in sporočanja

        Reši naloge 12-22 na straneh 63-66 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=60-61) v oranžnem zvežčiču.

        Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 59 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ2&pages=58-59) v zvežčiču.

        Predlagam Ti, da naloge 12-21 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 190-199, zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

        • Poustvarjalno pisanje

         Pozorno preberi pojasnilo Komunikacija v e-Asistentu v forumu Uvodno obvestilo in dodatna pojasnila na začetku te spletne učilnice.

         Sestavi osnutek za eno izmed spodnjih nalog:

         1. Ustvari strip z naslovom Nepozabne počitnice. V njem uporabi spodnje glagole. Lahko jih upodobiš ali uporabiš v povedih ob sličicah.

         uživati, kolesariti, želeti, prispeti, pospraviti, opazovati, oditi, obiskati, plavati, jesti

         2. Napiši sestavek v 10 povedih z naslovom Moj prijatelj ali Moja prijateljica s pomočjo naslednjih iztočnic:

         - kdo je,

         - od kod je,

         - koliko je star/stara,

         - kakšen/kakšna je,

         - zakaj je Tvoj prijatelj/Tvoja prijateljica.

         Vključi čim več spodnjih pridevnikov.

         lep, ustrežljiv, temnolas, delaven, pošten, len, vedoželjen, pustolovski, pameten, poreden, dober, marljiv, simpatičen, prijazen, nesramen, dolgočasen, priden, visok, svetlolas, nagajiv, zanimiv

         Besedilo členi na smiselne odstavke. Pazi na ustrezno rabo velike začetnice, vejice in končnih ločil ter na pravilno deljenje besed.

         • Poustvarjalno pisanje

          Osnutek za eno izmed nalog (strip z naslovom Nepozabne počitnice ali sestavek z naslovom Moj prijatelj ali Moja prijateljica) preglej in dodelaj ter nalogo pripravi za oddajo.

          Svoj strip fotografiraj oziroma svoj sestavek pretipkaj in ga oziroma jo oddaj, tako da ga oziroma jo pošlješ na spodnji elektronski naslov:

          nada.dukic@osv-ankaran.si

          Rok za oddajo:

          petek, 3. 4. 2020, do 7.30

          • Obvestilo

           Poslušaj najprej besedili na elektronskih prosojnicah na straneh 10 in 5 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in nato reši naloge 1-9 na straneh 7-9 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=6-7) v vijola zvežčiču.

           Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 6 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlago za obvestilo na strani 9.

           Predlagam Ti, da naloge najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 6-7, 9, 11-14 in 16 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

           • Obvestilo

            Vrste obvestil (uradno in neuradno, javno in zasebno)

            1. Primerjaj obvestili na straneh 6 in 10 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=6-7) ter reši naloge 10-13 na strani 10 v vijola zvežčiču.

            Predlagam Ti, da naloge najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 18-20 in 22 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

            Rešitvi za nalogi 10 in 11 najdeš tudi na strani 10 v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=10-11.

            2. Primerjaj obvestili na strani 11 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=10-11) in reši naloge 14-16 na straneh 11-12 v zvežčiču.

            Predlagam Ti, da naloge najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 23-25 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

            3. Poslušaj in primerjaj radijski obvestili na elektronski prosojnici na strani 26 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html).

            Če je treba, ju poslušaj večkrat in nato reši nalogo 17 na strani 12 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=12-13) v zvežčiču.

            Predlagam Ti, da nalogo najprej rešuješ interaktivno na elektronski prosojnici na strani 26 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

            • Opis in opis kraja

             1. Opis:

             Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 31 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in nato reši nalogo 2 na strani 14 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=14-15) v vijola zvežčiču.

             Med reševanjem naloge se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 14 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlago za opis na isti strani.

             Predlagam Ti, da nalogo najprej rešuješ interaktivno na elektronski prosojnici na strani 32 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

             2. Opis kraja:

             Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 36 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in nato reši naloge 1-2, 4 in 6 na strani 16 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=16-17) v zvežčiču.

             Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 16 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlago na isti strani.


             Predlagam Ti, da nalogi 1 in 6 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 37 in 42 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

             Rešitvi nalog 2 in 4 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=16-17.

             • Opis kraja

              V priloženih priponkah si natančno oglej Svoje besedilo z odpravljenimi jezikovnimi (pravopisnimi in slovničnimi) napakami ter slogovnimi neustreznostmi. Prebereš in ogledaš si lahko tudi poustvarjalne naloge drugih sošolk in sošolcev.

              Reši naloge 8-11 na straneh 17-19 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=16-17) v vijola zvežčiču.

              Za nalogo 9 upoštevaj naslednje navodilo:

              Dopolni miselni vzorec o Bovcu s ključnimi besedami iz 8. naloge. Iz izhodiščnega besedila izpiši bistvene podatke.

              Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnima besediloma na straneh 16 in 18 v zvežčiču ter pozorno preberi tudi razlago za opis kraja na strani 18.

              Predlagam Ti, da naloge 8 in 10-11 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 45 in 48-49 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

              Rešitev naloge 9 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=16-17.

              Rešitvi nalog 10-11 najdeš tudi v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=18-19.

             • Opis igre

              Bralno razumevanje

              Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 54 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) ter nato reši naloge 1-5 in 7-9 na straneh 21-23 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=20-21) v vijola zvežčiču.

              Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 20 v zvežčiču ter pozorno preberi tudi razlagi za šah in opis igre na straneh 21 in 22.

              Rešitve za naloge 1, 4 in 7 ter tudi za nalogi 8-9 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=20-21 in https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=22-23.

              Predlagam Ti, da naloge 2-3, 5 in 8-9 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 56-57, 60 in 64-65 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

              • Navodilo za 4. DB

               Izposodi si knjigo Grivarjevi otroci ali Mali upornik avtorja Franceta Bevka in jo preberi.

               V priloženih priponkah najdeš, kako lahko dostopaš do e-knjig oziroma kako si lahko izposodiš knjigo iz Knjižnice Ankaran z dostavo na dom.

               Strnjeno obnovi Tebi najljubše poglavje iz knjige v 5 do 7 povedih.

               Svojo strnjeno obnovo natipkaj in jo oddaj, tako da jo pošlješ na spodnji elektronski naslov:

               nada.dukic@osv-ankaran.si

               Rok za oddajo:

               ponedeljek, 4. 5. 2020, do 7.30

              • Opis bolezni

               Bralno razumevanje

               Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 70 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in nato reši naloge 1-7 na straneh 25-26 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=24-25) v vijola zvežčiču.

               Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 24 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlage posameznih izrazov na isti strani.

               Predlagam Ti, da naloge 1-2, 4-7 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 71-72 in 74-77 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

               Rešitvi za nalogo 3 in tudi za nalogo 5 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=24-25 in https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=26-27.

               • Opis bolezni

                Pozorno preberi razlagi za zdravje in opis bolezni na straneh 26 in 27 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=26-27) ter nato reši nalogo 8 na strani 27 v vijola zvežčiču.

                Med reševanjem naloge se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 24 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=24-25) v zvežčiču.

                Rešitev za nalogo najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=26-27.

                • Navodilo za delo

                 Bralno razumevanje

                 Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 84 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) ter nato reši naloge 1-6, 8 in 10-12 na straneh 29-31 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=28-29) v vijola zvežčiču.

                 Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 28 v zvežčiču.

                 Predlagam Ti, da naloge 1-2, 4-6, 8 in 10-12 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 85, 87-89, 91 in 93-95 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                 Rešitve za nalogo 3 ter tudi za naloge 5, 8 in 12 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=28-29 in https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=30-31.

                 Pozorno preberi tudi razlago za navodilo za delo na strani 31.

                 • Priprava na ogled dokumentarnega filma

                  Šolam in fakultetam je v tednu, ko obeležujemo svetovni dan Zemlje, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo brezplačen ogled filma Žejni svet režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno potovanje okrog sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za preživetje človeka – vodo.

                  Yann Arthus-Bertrand je svetovno znani francoski fotograf in režiser, čigar zaščitni znak so odlični posnetki Zemlje iz zraka. Je ustanovitelj fundacije Goodplanet, ki s številnimi projekti izobražuje o okoljski problematiki in dviga zavest o pomenu ohranjanja narave in trajnostnega družbenega razvoja. 

                  Žejni svet, ki je posnet v okoli 20 državah, razkriva skrivnostni in navdušujoči svet celinskih voda skozi spektakularne zračne posnetke, narejene v težko dostopnih in redko posnetih krajih, kot sta, denimo, Južni Sudan ali Severni Kongo. Posnetki nam omogočajo odkrivanje najlepših pokrajin na našem planetu, jezer, rek in mokrišč, ki jih je ustvarila voda. Izjemni zračni pogled na svet se združuje s trdo vsakodnevno realnostjo vseh tistih ljudi, ki jim vode primanjkuje in ki zaradi njenega pomanjkanja celo umirajo, ljudi, ki so vključeni v vsakodnevno bitko, da bi vodo dobili, jo prečistili ali jo pripeljali do tistih, ki jo potrebujejo.

                  Dokumentarec je zgrajen na množici srečanj z ljudmi v Evropi, Afriki, Aziji in Ameriki, ki delajo in izumljajo z namenom, da vodo pripeljejo do ljudi, ki jo potrebujejo, da jo pametneje porabljajo, prečistijo, ali, še bolje, da jo prenehajo onesnaževati. Navdušujoče osebnosti, mednarodno prepoznavni in preprosti ljudje, ki se srečujejo s problematiko čiste vode, osvetljujejo film z njihovo energijo, domišljijo in navdušenjem.

                  Film ima slovenske podnapise, ki so jih pripravili sodelavci Biotehniške fakultete. Ogled filma je (in mora biti) brezplačen. Ogled je omogočen osnovnim šolam, srednjim šolam in fakultetam.

                  Ker gre za avtorsko zaščiten film, je treba upoštevati opozorilo o spoštovanju pravic:

                  Ogled je omogočen izključno v izobraževalne namene. Prepovedano je vsakršno distribuiranje dokumentarnega filma. To vključuje snemanje, presnemavanje, posredovanje in objave na spletu v kakršni koli obliki.

                  Najprej si oglej:

                  - napovednik (v angleškem jeziku): https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=mIhSRJgWbWBEVDbbCV301qO8,

                  - sporočilo organizacije HOPE o motivaciji za nastanek filma: http://arnes.splet.arnes.si/files/2020/04/zejni_svet.pdf,

                  - uvodni nagovor prof. Tomana z Biotehniške fakultete: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=chOpatHfNelbSMAVxw7lIc0c.

                  • Navodilo za delo

                   Oglej si posnetek na elektronski prosojnici na strani 98 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in reši naloge 14-17 na straneh 31-32 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=30-31) v vijola zvežčiču.

                   Med reševanjem nalog si posnetek oglej še nekajkrat.

                   Predlagam Ti, da nalogo 16 najprej rešiš interaktivno na elektronski prosojnici na strani 100, zato da dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                   Rešitve za naloge 14-15 in 17 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=30-31 in https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=32-33.

                   • Ocena

                    Bralno razumevanje

                    Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 106 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) ter nato reši naloge 1-13 in 15 na straneh 34-37 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=34-35) v vijola zvežčiču.

                    Za nalogo 1 upoštevaj naslednje navodilo:

                    Med poslušanjem podčrtaj neobičajne, težje razumljive in zanimive besede.

                    Katere besede si podčrtal/podčrtala? Zakaj prav te? Odgovor napiši v zvezek.

                    Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 33 v zvežčiču ter pozorno preberi tudi razlagi za oblikovanje lastnega mnenja in oceno na straneh 35 in 36.

                    Predlagam Ti, da naloge 2, 4-5, 7, 9, 13 in 15 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 108, 110-111, 113, 116, 120 in 124 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                    Rešitve za naloge 3, 6 in 8 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=34-35.

                    Rešitev za nalogo 13 najdeš tudi v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=36-37.

                    • Preverjanje 4. DB: Grivarjevi otroci/Mali upornik

                     Razdelite se v skupine po 3-4 učencev in se dogovorite, kdo bo vodja.

                     Znotraj komunikacije v e-Asistentu naj vodja skupine zapiše v kanalu 6. b - SLJ (https://komunikacija.easistent.com/inbox/channels/d9ba81dd3dcc67a6ca680cd52c7d826b) rešitev spodnje izbrane naloge in imena članov skupine.

                     Rok za oddajo naloge:

                     ponedeljek, 11. 5. 2020, do 7.30.

                     I. France Bevk, Grivarjevi otroci:

                     1. Koliko je bilo Grivarjevih otrok?

                     2. Kako je bilo ime njihovi nadomestni materi?

                     3. Otroka vsiljene skrbnice nikakor ne moreta sprejeti, zato pobegneta …

                                Nadaljujte zgodbo, tako da izpostavite:

                     -          kam vse gresta,

                     -          kaj se jima na poti pripeti,

                     -          kako se znova vrneta domov.

                                Napišite po dve povedi za vsako iztočnico. Tvorite celovito zaokroženo besedilo in ne pišite odgovorov na vprašanja.

                     ALI

                     II. France Bevk, Mali upornik:

                     1. Kdo je pripovedoval zgodbo?

                     2. Kako je bilo ime malemu uporniku?

                     3. Mali upornik se znajde celo v zaporu, kjer sreča …

                                Nadaljujte zgodbo, tako da izpostavite:

                     -          koga sreča v zaporu in kaj mu ta svetuje,

                     -          ali izda partizane,

                     -          kako uspe pobegniti.

                                Napišite po dve povedi za vsako iztočnico. Tvorite celovito zaokroženo besedilo in ne pišite odgovorov na vprašanja.

                     • Teme za ustno ocenjevanje znanja in minutke za branje

                      I. Teme za ustno ocenjevanje znanja od 18. 5. 2020:

                      DOMAČE BRANJE (za učence, ki želijo popraviti ali zvišati oceno; datum si izberejo sami in uro uskladijo z učiteljico slovenščine po elektronski pošti; obvestilo o izbranem datumu pošljejo do 11. 5. 2020 na elektronski naslov: nada.dukic@osv-ankaran.si)

                      1. Zbirka pravljic po izbiri.

                      2. Astrid Lindgren, Emil iz Lönneberge ali Emilove nove vragolije ali Že spet ta Emil.

                      3. France Bevk, Grivarjevi otroci ali Mali upornik.

                      II. Minutke za branje do 19. 5. 2020 (za učence, ki še niso predstavili knjige ali opravili bralne značke):

                      Tvori oceno ali kritiko prebrane knjige v največ 10 povedih in vanjo vključi:
                      -  o kom oziroma čem knjiga govori,
                      -  kaj Ti je bilo v njej všeč in zakaj,
                      -  kaj Ti v njej ni bilo všeč in zakaj ne,
                      -  komu jo priporočaš v branje in zakaj.

                      Svojo oceno ali kritiko pošlji na spodnji elektronski naslov:
                      nada.dukic@osv-ankaran.si

                      • Seznam

                       Reši naloge 1-6 na straneh 38-40 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=38-39) v vijola zvežčiču.

                       Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 38 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlagi za seznam na strani 39.

                       Predlagam Ti, da nalogi 2 in 4 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 131 in 134 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                       Rešitvi za nalogi 1 in tudi 2 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=38-39.

                       • Seznam

                        Tvorjenje seznama

                        Reši nalogi 7 in 8 na strani 41 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=40-41) v vijola zvežčiču, tako da upoštevaš spodnji navodili:

                        7. V 3-6 povedih razloži, kako si doma razdelite vsakdanja opravila. Nato napiši seznam domačih opravil za posamezne družinske člane glede na njihovo starost oziroma sposobnost. Rešitev naloge napiši v zvezek.

                        8. Napiši šolski jedilnik za en teden po lastni izbiri. Uredi ga v obliki preglednice. Premisli, katere podatke boš vključil/vključila. Ideje lahko dobiš ob spodnji fotografiji.

                        • Prijavnica

                         Bralno razumevanje

                         Poslušaj najprej besedilo na elektronski prosojnici na strani 142 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) in nato reši naloge 1-5 na strani 43 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=42-43) v vijola zvežčiču.

                         Za nalogo 5 upoštevaj naslednje navodilo:

                         Kako si razlagaš ime tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik - Književnost na filmu?

                         Če tega tekmovanja še ne poznaš, poišči podatke o njem na spletu: https://zdsds.si/category/znan_m/.

                         Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 42 v zvežčiču in pozorno preberi tudi razlago za prijavnico na strani 43.

                         Predlagam Ti, da naloge 1-4 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 143-146 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                         • Prijavnica

                          Bralno razumevanje

                          Preberi najprej besedilo na strani 44 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=44-45) in nato reši naloge 7-11 na strani 45 v vijola zvežčiču.

                          Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnemu besedilu na strani 44 v zvežčiču.

                          Predlagam Ti, da nalogi 7 in 8 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 150 in 151 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                          Rešitev za nalogo 10 najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=44-45.

                          • Utrjevanje znanja iz jezika in sporočanja

                           Natančno preglej Svoj vijola zvežčič in ga uredi, in sicer od vključno prve do vključno predzadnje teme v tej spletni učilnici, ki se navezujejo nanj.

                           • Mali oglas

                            Poslušaj najprej besedila na elektronski prosojnici na strani 158 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html) ter nato reši naloge 1-3 na straneh 46 in 47 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=46-47) v vijola zvežčiču.

                            Za nalogo 2 upoštevaj naslednje navodilo:

                            Ali si že obiskal/obiskala bolšji sejem? Pripoveduj o Svoji izkušnji. Pripoved v 5-7 povedih napiši v zvezek.

                            Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnim besedilom na strani 46 v zvežčiču ter pozorno preberi tudi razlagi za bolšji sejem in mali oglas na straneh 47 in 48.

                            Rešitve za naloge najdeš v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=46-47.

                            • Mali oglas

                             Tvorjenje malega oglasa

                             Reši naloge 4-6 na straneh 48 in 49 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=48-49) v vijola zvežčiču.

                             Za nalogo 5 upoštevaj naslednje navodilo:

                             Preberi male oglase, ki so vsebinsko in jezikovno neustrezni. V njih odpravi pomanjkljivosti in napake. Popravljena besedila napiši v zvezek.

                             • Preverjanje znanja iz jezika in sporočanja

                              Reši naloge 1-12 na straneh 50-53 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=50-51) v vijola zvežčiču.

                              Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnim besedilom na straneh 50 in 51 v zvežčiču.

                              Predlagam Ti, da naloge 2-6 in 8-11 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 173-177 in 179-182 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                              Rešitev za nalogo 4 najdeš tudi v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=50-51.

                              • Preverjanje znanja iz jezika in sporočanja

                               Reši naloge 1-7 na straneh 54-55 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=54-55) v vijola zvežčiču.

                               Med reševanjem nalog se večkrat vrni k izhodiščnim besedilom na strani 54 v zvežčiču.

                               Predlagam Ti, da naloge 2-6 najprej rešuješ interaktivno na elektronskih prosojnicah na straneh 186-190 (https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html), zato da lahko dobiš povratno informacijo o uspešnosti Svojega reševanja, in šele nato v zvežčiču.

                               Rešitvi za nalogi 3 in 4 najdeš tudi v elektronskem zvežčiču: https://folio.rokus-klett.si/?credit=Oblak6SDZ3&pages=54-55.

                               • Lojze Kovačič, Na Luno

                                Pozorno poslušaj interpretativno branje besedila v elektronskem berilu (https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=64-65).

                                5 minut vadi na glas branje tega besedila v berilu na straneh 64-66. Beri čim bolj gladko, tekoče, z občutkom, razumljivo in doživeto.

                                V zvezek prepiši naslednje naloge ob tem besedilu:

                                1. Dogajalni časi in dogajalni prostori se v zgodbi spreminjajo. Določi jih in jih v 1 ali 2 povedih predstavi. Kateri prostor iz zgodbe je Tebi najljubši in zakaj?

                                2. Vsaki izmed spodnjih oseb pripiši 3 lastnosti, ki so povezane z zunanjostjo in značajem te osebe:

                                - fantek:

                                - debeluh:

                                - dežnikasti možiček:

                                - vratar:

                                - lepilec znamk:

                                - učenjak Železnik:

                                Kateri izmed teh oseb bi dodelil/dodelila mesto najbolj priljubljene in zakaj?

                                3. Fantek si nečesa močno želi in to uresniči. V 3-5 povedih opiši, kako je uresničil svojo željo.

                                4. Spodaj se nahaja opis tega, kako je bila videti polepšana Luna - kot jo je videl fantek. Podčrtane besede zamenjaj s Svojimi tako, da bo Luna še vedno "kot za pusta". Novo besedilo zapiši v zvezek.

                                Toda Luna sredi neba je imela zdaj velike zelene oči z dolgimi trepalnicami kakor filmska igralka, zavihane brke, krasen nos in smejala se je prijazno in bodrilno vsej Zemlji s svojimi širokimi, rdečimi ustnicami.

                                5. Kaj je značilno za fantastično pripoved? Zakaj je zgodba Lojzeta Kovačiča Na Luno fantastična pripoved?

                                • Kovačič, Na Luno

                                 Reši naloge, ki si jih prepisal/prepisala v zvezek.

                                 Večkrat se vrni k temu besedilu v berilu na straneh 64-66.

                                 Pri nalogi 5 si pomagaj s spodnjo razlago.

                                 Fantastična pripoved:
                                 - je obsežna sodobna pravljica,
                                 - v njej se dogajajo čudeži,
                                 - svet v njej je domišljijski in drugačen od doživljajskega,
                                 - v njem je veliko nepričakovanega in
                                 - v njem so kršeni naravni zakoni.
                                 • Jonathan Swift, Gulliverjeva potovanja

                                  Pozorno poslušaj interpretativno branje besedila v elektronskem berilu (https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=116-117).

                                  5 minut vadi na glas branje tega besedila v berilu na straneh 116-118. Beri čim bolj gladko, tekoče, z občutkom, razumljivo in doživeto.

                                  V zvezek prepiši naslednje naloge ob tem besedilu:

                                  1. Liliputanci imajo vrsto čudnih navad. Katere? Kako izbirajo uradnike?

                                  2. Zakaj mnogi Liliputanci nosijo raznobarvne trakove? Razvrstite odlikovanja po vrednosti od najmanjše do največje: zeleni, modri, rdeči trak.

                                  3. Katero čudno stvar so Liliputanci našli v morju?

                                  4. Kdo bo laže izpolnjeval svoj del obljube: Gulliver ali kralj? Zakaj?

                                  5. Kateri del osvoboditvene pogodbe bo Gulliver najteže izpolnjeval? Kaj pa bo najteže kralju oziroma Liliputancem?

                                  6. Ali meniš, da bo Gulliver Liliputancem v pomoč ali bolj v škodo? Zakaj?

                                  7. Kaj je značilno za pustolovsko zgodbo? Zakaj je zgodba Jonathana Swifta Gulliverjeva potovanja pustolovska zgodba?

                                  • Swift, Gulliverjeva potovanja

                                   Reši naloge, ki si jih prepisal/prepisala v zvezek.

                                   Večkrat se vrni k temu besedilu v berilu na straneh 116-118.

                                   Pri nalogi 7 si pomagaj s spodnjo razlago.

                                   Pustolovska zgodba:
                                   - je pripoved o zanimivih, nenavadnih in razburljivih pustolovščinah;
                                   - književne osebe jih največkrat doživljajo na potovanjih v oddaljene kraje.

                                   • Brane Dolinar, Detektivi na jeklenih konjičkih

                                    Pozorno poslušaj interpretativno branje besedila v elektronskem berilu (https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=60-61).

                                    5 minut vadi na glas branje tega besedila v berilu na straneh 60-62. Beri čim bolj gladko, tekoče, z občutkom, razumljivo in doživeto.

                                    V zvezek prepiši naslednje naloge ob tem besedilu:

                                    1. Dopolni tabelo s podatki iz besedila.

                                    Imena/vzdevki »detektivov«

                                    Imena/vzdevki kriminalcev

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     


                                    2. Kdo govori v 1. odstavku besedila? Utemelji v 2-3 povedih.
                                     

                                    3. Navedi dogajalni čas in prostor.

                                    4. Obkroži, ali je trditev pravilna ali ni. 

                                             Besedilo je razdeljeno na prizore.                 DA       NE

                                             Besedilo pripoveduje detektiv.                      DA       NE

                                             V besedilu nastopata več kot dve osebi.       DA       NE

                                    5. Navedi ime in priimek detektivovega pomočnika.

                                    6. Kaj pomeni »izvohali« v povedi »Kako ste izvohali druge«? Zapiši poved z ustrezno sopomenko.

                                    7. Ali je besedilo dramsko ali ni? Utemelji v 2-3 povedih.

                                    8. Ali je detektiv fantom hvaležen za pomoč? Utemelji v 2-3 povedih.

                                    • Dolinar, Detektivi na jeklenih konjičkih

                                     Dodaj še eno nalogo:

                                     9. Kaj je značilno za kriminalko in detektivko? Zakaj je zgodba Braneta Dolinarja Detektivi na jeklenih konjičkih kriminalka in detektivka?

                                     Reši naloge, ki si jih prepisal/prepisala v zvezek.

                                     Večkrat se vrni k temu besedilu v berilu na straneh 60-62.

                                     Pri nalogi 9 si pomagaj s spodnjima razlagama.

                                     Kriminalka:
                                     - je pripovedni žanr (vrsta pripovedi), ki za izhodišče jemlje kriminalna dejanja;
                                     - njena tema je odkrivanje (detektiranje) motivov za kriminalna dejanja in storilcev.

                                     Detektivka:
                                     - žanrski tip (vrsta) kriminalke,
                                     - opisuje načine odkrivanja kriminalnega dejanja.

                                     • Ernst Jandl, antipodi

                                      Pozorno poslušaj interpretativno branje pesmi v elektronskem berilu (https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=24-25).

                                      V zvezek prepiši spodnje naloge ob tej pesmi in jih reši ter se večkrat vrni k tej pesmi v berilu na straneh 24 in 25.

                                      1. Pesem antipodi ni razdeljena na kitice. Kako tako oblikovano pesem imenujemo?

                                      a) Enokitična pesem.

                                      b) Nekitična pesem.

                                      c) Narobe pesem.

                                      2. Pesem ima svobodno/prosto obliko, avtor pa v skladu s svojo umetniško svobodo ruši tudi pravopisna pravila. Kaj bi morali popraviti, če bi želeli, da bi bila pesem v celoti pravopisno pravilna? Koliko popravkov bi morali vnesti in katere?

                                      3. Antipod v prenesenem pomenu pomeni popolno nasprotje. Besedam iz pesmi določi njene antipode, besede z nasprotnim pomenom (protipomenke).

                                      tla:

                                      klet:

                                      pod:

                                      zemeljska:

                                      4. Pesem spremeni tako, da jo zapišeš od znotraj navzven in spet nazaj noter.

                                      5. Poišči nekaj besed, ki se v pesmi ponavljajo. Kolikokrat se ponovijo? Kako se imenuje ta književni postopek? Kaj želi avtor doseči z njim? Kaj vse se lahko ponavlja?

                                      Pri nalogi 5 si pomagaj s spodnjo razlago.

                                      Ponavljanje:

                                      - je književni postopek (slogovno/pesniško sredstvo);
                                      - avtor/pesnik želi z njim doseči večjo opaznost sporočila in učinek na bralca;
                                      - ponavljajo se lahko glasovi, besede, stavki, verzi in kitice.

                                      • Trenutno poglavje

                                       Erzsi Gazdag, Vrana

                                       Pozorno poslušaj interpretativno branje pesmi v elektronskem berilu (https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=30-31).

                                       5 minut vadi na glas branje te pesmi v berilu na straneh 30-31. Beri čim bolj gladko, tekoče, z občutkom, razumljivo in doživeto.

                                       V zvezek prepiši naslednje naloge ob tej pesmi:

                                       1. Iz besede vrana smo skovali precej drugih izrazov, ki s to živaljo nimajo nikakršne zveze.

                                       Ustrezno obkroži, kaj je

                                       vran:              ptičji samec     velik vranec             priimek

                                       bela vrana:     sita vrana        izjema                      beli vranec

                                       vranec:            konjiček          računalniška igra     črn konj

                                       vranica:            lačna vrana     notranji organ         majhna vrana

                                       vranja noga:     vrsta solate     rastlina                    atletska vrana

                                       vranjelas:          črnolas            plešast                    lep

                                       2. Vrane smo vpletli tudi v številne pregovore. Razloži, kaj pomenijo. Pomagaj si z elektronskim SSKJ (https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A).

                                       Sita vrana lačni ne verjame.

                                       Lačna vrana sito pita.

                                       Vrana vrani oči ne izkljuje.

                                       3. Preberi trditve in obkrožite DA, če so v skladu z vsebino pesmi, ali NE, če niso.

                                       Vrana si želi družbe.                                           DA                   NE

                                       Poda se v širni svet, koder tudi ostane.              DA                   NE

                                       Gnezdo si je postavila na smreki.                        DA                   NE

                                       Kjer se je skotila, bo vrana tudi umrla.                 DA                   NE

                                       4. Poosebitev (poosebljenje) ali personifikacija je prikazovanje živali, stvari ali pojavov s človeškimi lastnostmi. Kdo je poosebljen v tej pesmi? Katere človeške lastnosti ima?

                                       5. Sestavi zgodbo o vrani, ki bo živela v enakih okoliščinah in se ji bodo primerile enake reči, vendar bo imela pozitiven pogled na življenje in bo srečna. Tvoja zgodba naj vsebuje 10 povedi.