Oris poglavij

 • My room

  My room (učbenik str. 52)

  • Vaja 1a

  Preberite besede in jih ponovite.

  Besede poiščite v slovarju.

  V zvezek napišite naslov 'My room' in prepišite besede ter zraven narišite predmete.


  • Vaja 2a

  Preberite besedilo in si oglejte Ravi-jevo sobo.

  V zvezek napišite vprašanje 'Who is Robby?' in nanj odgovorite v povedi.


  • Vaja 2b

  Na sliki poiščite 8 stvari, ki jih Ravi v besedilu ni omenil.


  • Delovni zvezek str. 42.

  Rešite naloge 1, 2 in 3.


  • Free time

   Free time

   Free time (projektno delo, učbenik str. 51)

   V tem tednu dokončajte projektno delo po navodilih, ki ste jih prejeli med poukom v šoli.

   • Preglejte besedilo.
   • Dokončajte plakat.
   • Besedilo se naučite na pamet.
   • Predstavite vaše projektno delo vašim družinskim članom.

   • Prepositions

    Prepositions

    Prepositions (Predlogi)

    • učbenik str. 52, Vaja 1a

    Ponovite besedišče, ki ste se ga že naučili pri tej nalogi.


    PREPOSITIONS

    • učbenik str. 52, Vaja 3a

    Poslušajte in ponavljajte predloge na spodnji povezavi:

    https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


    V zvezek napišite naslov 'PREPOSITIONS'.

    Prerišite in prepišite v zvezek nalogo 3a, učbenik str. 52.

    Prevode poiščite v delovnem zvezku na strani 86 (Prepositions).


    • PREPOSITIONS

     PREPOSITIONS

     PREPOSITIONS (učbenik str. 53)

     • Ponovite predloge (učbenik str. 52, vaja 3a), ki ste se jih naučili včeraj.


     • učbenik str. 53, vaja3b
     Oglejte si slike in za vsako sličico napišite, kje se nahaja Robby. Glejte primer 1, ki je že rešen.


     • učbenik str. 53, vaja 4a

     Oglejte si sliko Ravijeve sobe na strani 52. V zvezek napiši povedi s katerimi opišeš, kje se stvari nahajajo. Uporabi iztočnice. Glej primer 1, ki je že rešen.


     • Listening, writing and speaking

      Listening, writing and speaking

      Listening, writing and speaking (učbenik str. 53)

      • Vaja 5a
      Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in poveži stvari v okvirčku s sliko.

      https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

      • Vaja 5b

      Napiši, kje se stvari iz okvirčka nahajajo na sliki.  Glej primer, ki je že rešen.

      • Vaja 6
      Preberi dialog. 

      Če je mogoče, ga vadi z enim izmed družinskih članov.

      • delovni zvezek str. 42

      Reši naloge 1, 2, 3 in 4.


      Upam, da ste vsi zdravi in se dobro počutite. Lahko mi napišete, kako vam gre delo doma na moj spletni naslov: jozica.kalsek@guest.arnes.si

      • My room

       My room

       My room

       • učbenik str. 52, vaja 1a (ponovitev)
       Ponovno poslušaj besedišče in ponavljaj besede.
       https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

       • učbenik str. 52, vaja 3a (ponovitev)
       Ponovno poslušaj in ponavljaj.
       https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


       • učbenik str. 52, vaja 2a (ponovitev)
       Ponovno poslušaj in preberi opis Ravijeve sobe.

       https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

       • Sedaj opiši svojo sobo in mi opis pošlji na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si) danes, 27.3.2020, do 20.00.


       Vsi učenci, ki ste mi poslali povzetek zgodbe ste prejeli povratno informacijo.

       Naloga je zaključena.       • Our house

        Our house

        Our house (učbenik str. 54)

        • Vaja 1
        Oglej si sliko. Beri in poslušaj besedilo 'This is our house' na spodnji povezavi.

        https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

        • Vaja 2a
        Ponovno preberi besedilo in označi dele hiše.

        • Vaja 2b
        Poslušaj, preveri nalogo 2a in ponavljaj besede.

        • Vaja 3
        Poslušaj in povej v kateri sobi se Ravi nahaja.

        • Vaja 4
        Dopolni tabelo.

        • V zvezek napiši naslov 'There is... / There are...' in prepiši besedilo iz spodnje wordowe priponke. V besedilu boš našel tudi rešitve za vajo 4.

        • Vaja 5
        Ponovno si oglej sliko in dopolni povedi.

        • Delovni zvezek str. 44 in 45
        Reši naloge 1, 2, 3, 4 in 5.

       • Vocabulary

        Vocabulary

        Vocabulary (učbenik str. 55)

        • Vaja 6a
        Oglej si sliko. Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in ponavljaj.

        https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

        • Vaja 6b
        Katere od stvari naštetih v vaji 6a, lahko najdeš v Ravijevi hiši (slika: vaja 1, učbenik str. 54)?

        V zvezek napiši, kje se nahajajo. Glej primer, ki je že rešen.

        • Vaja 6c
        V Ravijevi hiši poišči še stvari, ki niso bile naštete v vaji 6a. V zvezek napiši, kje v hiši se nahajajo. Glej primer, ki je že rešen.

        • V zvezek zapiši opis svoje dnevne sobe. Upoštevaj spodaj naštete iztočnice in napiši besedilo:
        Kje se stvari nahajajo?

        Kaj ti je v dnevni sobi najbolj všeč?

        Kaj najraje počneš v njej?

        Kako preživljaš čas v njej skupaj z drugimi družinskimi člani?


        • Our town

         Our town 

         Our town (učbenik str. 56)

         • Vaja 1a
         Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in ponavljaj besede.

         https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


         • Vaja 1b
         V zvezek napiši naslov  'Our town' in reši nalogo 1b. Napiši, kateri objekti iz vaje 1a se nahajajo blizu tvojega doma in kateri ne. Prepiši spodnja dva primera in nato nadaljuj.

         1 There isn't a train station in Ankaran.

         2 There isn't a theatre.

          

         • Vaja 2
         Preberi in poslušaj nalogo na spodnji povezavi, nato v zvezek prepiši vprašanja in nanje odgovori v celih povedih. Beri in vadi dialoge.


         • Delovni zvezek str. 46, naloga 1

         • Finn, The GIANT

          Finn, The GIANT (učbenik str. 86)

          • Vaja 1a
          Beri in poslušaj zgodbo na spodnji povezavi.

          https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

          Besede v okvirčku poišči v zgodbi.

          Ponovno preberi besedilo in si podčrtaj neznane besede. Poišči jih v slovarju. Lahko uporabiš spletni slovar PONS. https://sl.pons.com/prevod

          • Vaja 1b
          Poveži pridevnike z osebami v zgodbi.

          • Vaja 2
          Dopolni povedi s pravilnimi imeni.

          • Ponovno poslušaj in preberi zgodbo. Podčrtaj si ključne besede, nato zgodbo ustno obnovi in ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč. Posnemi se in posnetek poslušaj.

          • Grammar


           Ponovitev

           • Ponovno poslušaj in ponovi besedišče pri vaji 1a (učbenik str. 56).
           https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

           • Ponovno poslušaj in preberi dialoge vaja 2 (učbenik str. 56).
           https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


           Grammar (učbenik str. 57)

           • Vaja 3
           S pomočjo vaje 2 (učbenik str. 56) dopolni tabelo. V zvezek napiši naslov 'There is - questions and short answers' in nato tabelo prepiši v zvezek.

           • Vaja 4
           Oglej si prvi primer, ki je že rešen in ga prepiši v zvezek, nato napiši še ostale dialoge.

           V kolikor imaš možnost ustno vadi dialoge z enim izmed družinskih članov.

           • Delovni zvezek
           Reši nalogo 2 (str. 46 in 47).

           • Listening, speaking and reading

            Listening, speaking and reading 

            Listening, speaking and reading (učbenik str. 57)

            • Vaja 5a
            Najprej ponovi predloge (vaja 3a, str. 52), nato pa poslušaj besedilo na spodnji povezavi in poveži zgradbe, predloge in lokacije.

            https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

            • Vaja 5b
            Oglej si primer, ki je že rešen in povej, kje se stavbe nahajajo.

            • Vaja 6a
            Preberi dialog in povej, ali ti je všeč Ravijevo domišljijsko mesto.

            • Vaja 6b
            Zamisli si svoje domišljijsko mesto. Izberi si 8 stavb pri vaji 1a, str. 56. V zvezek napiši podoben dialog, kot je pri vaji 6a.

            • V kolikor imaš možnost vadi dialog z enim izmed družinskih članov.


            • Delovni zvezek str. 47
            Reši naloge 3, 4 in 5.

            • Mickey, Millie and Mut

             Mickey, Millie and Mut (učbenik str. 58)

             • Vaja 1
             Poslušaj besedilo na spodnji povezavi, nato pa ustno odgovori na vprašanji v knjigi.

             https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


             Grammar

             • Vaja 2
             Ustno tvori povedi s pomočjo tabele, nato v zvezek napiši naslov CAN / CAN'T in tabelo prepiši v zvezek.

             • Vaja 3
             Dopolni tabelo iz besedila 'Mickey, Millie and Mut', nato tabelo prepiši v zvezek.

             • Vaja 4a
             Napiši 6 (resničnih) povedi za enega izmed tvojih družinskih članov. Glej primer, ki je že rešen in nadaljuj.

             Primer:

             She can't fly a plane.

             • Vaja 4b
             V kolikor imaš možnost ustno vadi vprašanja in kratke odgovore z enim izmed družinskih članov. Glej primer v knjigi.

             • Delovni zvezek str. 48
             Reši nalogi 1 in 2.

             • Mickey, Millie and Mut's day out

              Mickey, Millie and Mut's day out (učbenik str. 59)

              • Vaja 5a
              Beri in poslušaj posnetek na spodnji povezavi.

              https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

              Besedišče lahko preveriš v slovarčku, delovni zvezek str. 86 (Mickey, Millie and Mut).

              • Vaja 5b
              V kolikor je možno sedaj igraj igrico z enim izmed družinskih članov. Potrebuješ 2 figurici in kocko.

              • Delovni zvezek str. 49.
              Reši nalogi 3 in 4.


              • Culture: An English town

               Culture: An English town (učbenik str. 60)

               • Vaja 1
               Beri in poslušaj besedilo na spodnji povezavi ter poveži.

               https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Vaja 2
               Ponovno preberi besedilo in označi ali so trditve pravilne ali napačne.

               • Vaja 3a
               Poslušaj nalogo na spodnji povezavi in označi tabelo.

               https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Vaja 3b
               Ponovno poslušaj nalogo in si oglej besede zapisane v okvirčku, zraven pripiši, kdo izmed oseb v vaji 3a jih omeni in ali so mu všeč.

               https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Sedaj nalogo poslušaj še enkrat in preveri svoje rešitve pri nalogah 3a in 3b.
               https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

               • Vaja 4a
               V zvezek zapiši naslov Culture in prepiši vprašanji v zvezek in nanju odgovori v povedih.

               • History: towns and cities

                History: towns and cities (učbenik str. 61)

                • Vaja 1
                Preberi besedilo. Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku (English Across the Curriculum, str. 86).

                • Vaja 2a
                V okvirčku označi o katerih stvareh govori besedilo.

                • Vaja 2b
                V zvezek napiši naslov History: towns and cities. Ponovno preberi besedilo in napiši, zakaj so stvari, ki si jih označil v vaji 2a pomembne.

                • Vaja 3
                Označene stvari iz vaje 2a označi na slikah ob besedilu.

                • Vaja 4
                V zvezek prepiši vprašanja in nanje odgovori v povedih. Vaja te sprašuje po tvojem mestu v katerem živiš.

                • Revision

                 Preverjanje znanja

                 Revision (učbenik str. 62)

                 • Vaja 1
                 • Vaja 2a
                 • Vaja 2b
                 V zvezek napiši naslov Revision in nato napiši 6 povedi o sliki, uporabi besede iz okvirčkov.

                 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en

                 • Vaja 3b
                 V zvezek napiši 6 povedi o tem, kaj Ben zna početi in česa ne. 

                 • Vaja 3c
                 Enega izmed družinski članov sprašuj, kaj zna početi in česa ne, nato napiši 4 povedi v zvezek.

                 • Odpri spodnje priponke in si naloge preglej.

                • Our Town

                 Our Town (str. 63)

                 • Vaja 2
                 Besedilo pesmi Our town dopolni z besedami iz okvirčka.


                 Poslušaj pesem na spodnji povezavi in besedilo zapoj.

                 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


                 • V tednu po počitnicah (od 4.5.2020 do 8.5.2020) bo potekalo preverjanje znanja, nato boste prejeli tudi navodila glede ocenjevanja znanja. Vsi učenci boste v maju pridobili eno oceno.

                 • Preverjanje

                  • Pred teboj je tedenska naloga. Odpri spodnjo priponko in reši naloge. Rešitve zapiši v zvezek. V petek boš v spletni učilnici našel rešitve in si jih boš pregledal. Naloge rešuj samostojno.
                   
                  • Za slušno razumevanje odpri zvočni posnetek (spodaj pripeta priponka) in reši naloge.


                  • Nalogo pisnega sporočanja pretipkaj in mi jo do petka, 8. 5. 2020, pošlji na moj email (jozica.kalsek@guest.arnes.si) v Wordovi datoteki, da ti bom lahko poslala popravke.

                 • Preverjanje: rešitve

                  • V spodnji priponki boš našel rešitve za NPZ angleščina 2014. Preglej in popravi svoje odgovore z rdečim pisalom za vse naloge, razen za nalogo pisnega sporočanja.

                  • Nalogo pisnega sporočanja pretipkaj in mi jo do petka, 8. 5. 2020, pošlji na moj email (jozica.kalsek@guest.arnes.si) v Wordovi datoteki, da ti bom lahko poslala popravke.

                 • Preverjanje: Time (Unit 4)

                  Najprej ponovi snov 4. enote (učbenik od strani 40 do strani 50). 

                  Ponovi slovnico: 

                  • Pravilen zapis in izgovor, koliko je ura.
                  • Present simple (trdilna, nikalna in vprašalna oblika).

                  Ponovi besedišče enote. 

                  Nato reši test na spodnji povezavi. Ne pozabi na koncu klikniti za preverjanje rešitev.

                  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/test?cc=si&selLanguage=en


                  • Preverjanje: Places (Unit 5)

                   Preverjanje

                   Najprej ponovi snov 5. enote (učbenik od strani 52 do strani 63). 

                   Ponovi slovnico: 

                   • Predlogi (Prepositions)
                   • There is... / There are...
                   • can, can't

                   Ponovi besedišče enote. 

                   Nato reši test na spodnji povezavi. Ne pozabi na koncu klikniti za preverjanje rešitev.

                   https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/test?cc=si&selLanguage=en


                   • Town Mouse and Country Mouse

                    • Vaja 1a
                    Beri in poslušaj zgodbo na spodnji povezavi. Besede iz okvirčka poišči na sliki.

                    Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 87 (Unit 4).

                    https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

                    • Vaja 1b
                    Odgovori na vprašanji.

                    • Vaja 2
                    V zvezek napiši naslov Town Mouse and Country Mouse. Prepiši vajo 2 v zvezek. Besede v okvirčku postavi v pravilni stolpec.

                    • Vaja 3
                    Preberi si vprašanja in napiši odgovore. Odgovore utemelji. Napiši vsaj 5 povedi.


                    Ocenjevanje

                    V naslednjem tednu bo potekalo ocenjevanje. V torek, 19.5.2020, boste prejeli navodila za nalogo, ki jo boste morali oddati do petka, 22.5.2020.                     • Writing: My town

                     Writing: My town

                     Ocenjevanje

                     V naslednjem tednu bo potekalo ocenjevanje. V torek, 19.5.2020, boste prejeli navodila za nalogo, ki jo boste morali oddati do petka, 22.5.2020. 

                     Danes boste napisali pisni sestavek. Pozorno preberite navodila in upoštevajte ter razvijte vse iztočnice. Besedilo lahko obogatite tudi s svojimi idejami. 

                     Pazite na slovnico in pravilen zapis in rabo besedišča.

                     V zvezek prepišite spodnja navodila za pisanje pisnega sestavka in ga zapišite.


                     My town 

                     • What places can you find there?
                     • Write about things to do and see.
                     • What do you do there in your free time?
                     • What would you change about your town?

                     Napiši vsaj 10 povedi.


                     • Ocenjevanje

                      V tem tednu bo potekalo ocenjevanje. Danes, 19.5.2020, ste prejeli navodila za nalogo, ki jo morate oddati do petka, 22.5.2020. 

                      Nalogo pretipkajte in mi jo kot Wordovo priponko pošljite na moj email (jozica.kalsek@guest.arnes.si).


                      Pisni sestavek: Free time

                      Upoštevajte spodnje iztočnice in napišite pisni sestavek. Izogibajte se pretiranemu naštevanju. Nalogo obogatite s svojimi lastnimi idejami. Napišite vsaj 10 povedi.

                      Lahko si pomagate z besedilom, ki smo ga v okviru projektnega dela (Free time) napisali že v šoli. 

                      Iztočnice:

                      • Napiši, kaj počneš v svojem prostem času.
                      • Opiši svoj hobi.
                      • Napiši, kaj počne v prostem času tvoj prijatelj ali družinski član (izberi samo eno osebo).
                      • Opiši hobi od v zgornji iztočnici izbranega prijatelja ali družinskega člana.

                      • The Fox and the Crow

                       Obvestilo.

                       Jutri, 27. 5. 2020, boste vsi učenci 6.b prejeli povratno informacijo in oceno pisnega sestavka (Free time).


                       The Fox and the Crow (učbenik str. 87)

                       • Vaja 1a
                       Beri in poslušaj zgodbo na spodnji povezavi. Besede iz okvirčka poišči na sliki.

                       Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku str. 87 (Unit 6).

                       https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en

                       • Vaja 1b
                       Odgovori na vprašanji.

                       • Vaja 2a
                       Ponovno preberi zgodbo in postavi dogodke v pravilen vrstni red.

                       • Vaja 2b
                       Odgovori na vprašanji.

                       • Ponovno preberi in poslušaj zgodbo, nato jo ustno obnovi. Ponavljaj dokler tvoj govor ne bo tekoč, nato se posnemi in poslušaj.
                       https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en

                       • Vrnitev in analiza ocenjevanja

                        Danes, 27.5.2020, boste vsi učenci prejeli vrnitev vašega pisnega sestavka (Free time). Izdelek je ocenjen.

                        V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s pridobljeno oceno, mi prosim pišite na moj spletni naslov (jozica.kalsek@guest.arnes.si).

                        Potem ko boste prejeli popravljen in ocenjen pisni sestavek, v zvezek napišite naslov Correction (Poprava) in v zvezek napišite popravo.


                        • People

                         My friends (učbenik str. 64)

                         • Vaja 1a
                         Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in ponavljaj besede.

                         https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en

                         Za razlago besed si pomagaj s slovarčkom v delovnem zvezku str. 86 (My friends).

                         • Vaja 1b
                         Poslušaj posnetek in pri vaji 1a poišči osebo, ki ustreza opisu. 

                         Glej primer:

                         1 This woman has got brown eyes and dark hair. - slika 1 (vaja 1a)

                         2 This man has got fair hair. He hasn't got a moustache. - slika 9 (vaja 1a)

                         https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage=en

                         • Vaja 2
                         Preberi besedilo in dopoldni povedi s pravilnim imenom.

                         • V zvezek napiši naslov People. Po vzoru naloge 2 opiši sebe in še dve osebi po svojem izboru.

                         • Delovni zvezek str. 52
                         Reši naloge 1, 2 in 3.