Téma ismertetése

  • SREDA, 27.5.2020

    Izdelal boš PLAKAT O ČLOVEŠKEM TELESU.

    Izdelek bo OCENJEN. Plakat je lahko v obliki miselnega vzorca ali kateri drugi obliki. Pomembno je, da napišeš bistvene podatke o človeškem telesu, ki si jih spoznal do sedaj (celica, koža, mišice in kosti, živčevje, čutila, prebavila in dihala).Pomagaj si z učbenikom in zvezkom. Internet uporabi samo za kakšno zanimivost. Priporočljivo je, da poiščeš in zalepiš slikovni material oziroma  narišeš kaj zanimivega.

    Kriteriji ocenjevanja: VSEBINA - BESEDILO, OBLIKA - ESTETSKI VIDEZ (pisava, slikovni material,ilustracije), PRAVOPIS ter PREDSTAVITEV (branje).

    Plakat moraš narediti in ga poslati DO SREDE, 3.6.2020. Na zoom uri ga boš predstavil (prebral) sošolcem. Branje mora biti tekoče.