Tedenski povzetek

  • 23. marec - 29. marec

    8. sklop:  POMLAD in ŽIVIM ZDRAVO

     

    PONEDELJEK

    128. dan, 23.3.2020

     

    TOREK

    129. dan, 24.3.2020

    SREDA

    130. dan, 25.3.2020

    ČETRTEK

    131. dan, 26.3.2020

    PETEK

    132. dan, 27.3.2020

     

    SPO

     

     

     

     

     

    Naš mali projekt. SDZ/76

     

     

    Skrbim za okolje, SDZ/79

     

    Onesnaževanje – SDZ/80

    Pospravi svoj delavni prostor. J

     

    SLJ

     

     

     

    Pravljica: Poljub za princesko Kvakico – B/100, 101

    2 URI

     

     Pesem za mamo.

    Tone Pavček: MAMA,

    DL pošlje učiteljica.

     

    Moja mami- opis.

    Ustno voščilo za mamo.

    Od doma do ribnika (opis poti) – SDZ 2/42, 43

    Spoznali smo –

    SDZ 2/44,

    Preverim svoje znanje – SDZ 2/45

     

     Pravljica po lastni izbiri.

    Bralne vaje:

    Razvajeni vrabček, B/82-85.  2 URI

     

    MAT

     

    Utrjevanje, števila do 100. DL

     

    Utrjevanje, računam do 100, DL

     

    Preverim svoje znanje

    SDZ 2/89

    Reši, saj zmoreš – SDZ 2/90

     

     

     

     

    ŠPO

     

     

    Naravne oblike gibanja, oponašanje gibanja živali.

    Vaje za ravnotežje

    Športna dejavnost z žogo.

     

     

    LUM

     

    Slikanje, PORTRET

    Motiv: MOJA MAMI

    (barvice ali flomastri)

     

     

     

    SLIKANJE: Pomladni šopek. (barvice ali flomastri)

     2 uri.

     

    GUM

     

     

    Pesem: Rac, rac, racman – SDZ/28, U/33

    Pesem: Pomladna – 

     

     

    TJA

     

     

    Program bo poslan naknadno.

     

    Program bo poslan naknadno.

     

    Opomba: Dnevni načrt dela je personaliziran glede na oddelek in je dosegljiv po e-pošti.

                                                                                                                                                 Zapisala: B.Dolenc

     


  • 30. marec - 5. april

    2. R.

    PONEDELJEK,

    30. 3. 2020

    TOREK

    31. 3. 2020

    SREDA

    1.4. 2020

    ČETRTEK

    2.4. 2020

    PETEK

    3.4 2020

     

    SPO

     

     

     

    Onesnaževanje – SDZ/80

    Znaki za nevarne snovi.

    Utrjevanje. Vrt- življenjski prostor.

    Naš mali projekt. Izdelek iz odpadnega materiala. SDZ/81

     

     

    SLJ

     

    Pesem BURJA, B/13

    Ogled risanke ali lutkovne predstave.

     2 uri

    Besede s širšim pomenom –  SDZ 2/46, 47

     

     

    Prave navade za zdravo življenje – SDZ 2/51

     

    Utrjevanje, PREPIS-

    Pisane črke

    Pri zobozdravnici –

    SDZ 2/52, 53

     

    Pesem: Zbudilka – B/34, 35

    1 ura

     

     

    MAT

     

    Tehtam, uvodna ura. DL

     

     

    Tehtam, SDZ 3/ 18, 19

     

     

    Tehtam, SDZ 3/ 20

     

     

    Kilogram, SDZ 3/21, 22

     

     

     

     

    ŠPO

     

    Ravnotežnostni izzivi.

    Športna dejavnost po lastni izbiri (sprehod).

    Gimnastične spretnosti

     

    Lovljenje in podaja žoge na mestu.

    Gibanje na enakomeren ritem, ples.

     

    LUM

     

     

     

     

     

     Arhitektura, Urejanje notranjega prostora.

    Uredim svoj delovni prostor.  2 uri

     

    GUM

     

     

     

     

    Poslušanje: Podeželski vrtovi

    Pesem: Enkrat je bil en  škrat

     

     

     

     

    TJA

     

     

     

    Program  bo dodan v dnevnih navodilih.  

     

    Program  bo dodan v dnevnih navodilih. 

     


  • 6. april - 12. april

     

    4. T.

    2. R

    PONEDELJEK

    6.4.2020

    TOREK

    7.4.2020

    SREDA

    8.4.2020

    ČETRTEK

    9.4.2020

    PETEK

    10.4.2020

     

    SPO

     

     

     

    Moje telo-SDZ/82

     

    Moje telo – SDZ/ 83

    DAN DEJAVNOSTI

    TEHNIČNI DAN

     

    SLJ

     Izštevanke,

    B/ 28,29

     

    Martin je zbolel –

    SDZ 2/54, 55

    Mala in velika pisana črka L. ZO/106, 107

    Prepis s pisanimi črkami.

    2 URI

    Opis osebe. Tilen.

    SDZ 2/ 56, 57

     

    PRAZNUJEMO

     

     

    MAT

    Seštevam dvomestna števila do 100

    (DE + D = DE) –

    SDZ 3/5

     

    Seštevam dvomestna števila do 100

    (DE + D = DE) –

    SDZ 3/ 6

    Seštevam dvomestna števila do 100

    (DE + DE = DE) –

    SDZ 3/7

    Seštevam dvomestna števila do 100 –

    SDZ 3/8

    NAŠA KULTURNA DEDIŠČINA,

    PIRHI, PISANICE

     

    ŠPO

    Gimnastične spretnosti

    Vaje za moč: trebušnjaki….

     

    Lovljenje in podaja žoge.  

    IZDELOVANJE IZDELKA IZ NARAVNEGA ALI ODPADNEGA MATERIALA

     

    LUM

     

     

    PRIPRAVA DOMAČE VELIKONOČNE RAZSTAVE

    GUM

    Grafični zapis glasbe.

     

    Pesem: Igra

     

     

    TJA

     

    REVISION

    Preverjanje znanja

     

    EASTER

     

     


  • 13. april - 19. april

     

    5. T.

    2. R

    PONEDELJEK

    13.4.2020

    TOREK

    14. 4.2020

    SREDA

    15. 4.2020

    ČETRTEK

    16.4.2020

    PETEK

    17.4.2020

     

    SPO

     

    PRAZNIK

     

    Skrbim za zdravje. ZDRAVA PREHRANA

    DZ/ 84,85

    Zdravo jem. Kultura prehranjevanja. DZ/86

    Utrjevanje in preverjanje. DZ/87

    PP, Dežela LILIBI

     

    SLJ

     VELIKONOČNI

    PONEDELJEK

    Spoznali smo. Opis osebe.

    SDZ 2/ 60, 61

    Pisni odgovori.

    Mala in velika pisana črka T. ZO/106,107

    (klikni  čebelico)

    Utrjevanje pisanih črk. PREPIS ,      2 uri

    Opis osebe.

    TO SEM JAZ.

    Pesem  Saša Vegri: Pravljice se presaja…B/8,9

    Pesem: Tone Pavček: KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO  B/ 30 ,      2 uri

     

     

    MAT

     

    Utrjevanje, Seštevam dvomestna števila do 100. DL, IGRA Z DENARJEM. (iz škatle lilbi).

     

    Črtični prikaz.

    SDZ 3/ 16,17

    Preverjanje

    1. del, DL

    (odpadlo 13.3.2020)

     

     

    ŠPO

     

     

    Športna dejavnost po izbiri.

    Podajanje žoge z nogo.

     

    LUM

     

    Slikanje.  Gradnja slike od dela k celoti- slikanje z računalnikom , 2 uri

     

     

    GUM

     

    Ritmično izrekamo in izgovarjamo.  SDZ/29

     

     

    TJA

     

    Is it?

     

    Family

     


  • 20. april - 26. april

    9. sklop: GIBANJE IN SNOVI,  1 TEDEN APRIL, MAJ     

     

    6. teden

    PONEDELJEK

    20.4.2020

    TOREK

    21.4.2020

    SREDA

    22. 4. 2020

    ČETRTEK

    23.4.2020

    PETEK

    24.4.2020

     

    SPO

     

    Gibanje in snovi – SDZ/88

    Kako delujejo? – SDZ/89,

    Kako se gibajo in premikajo? – SDZ/90

     

     

     

    SLJ

     

    Pravljica: Šivilja in škarjice. B/ 108, 109

    Poslušanje, gledanje (Tomažev svet)

    Dober tek- SDZ 2/58,59

    Priloga 2

    Mala in velika pisana črka K.

    Utrjevanje pisanih črk:

    ZO/ 106

                              2 uri

    Utrjevanje pisanih črk, ZO/ 107

    Pravljica: Šivilja in škarjice. Poslušanje radijske igre.

    Glasno branje, B/ 108, 109                 2 uri

    Poustvarjanje.

     

    MAT

     

     

    Odštevam dvomestna števila do 100.

    DE-D=DE-

    SDZ 3/ 9, 10   

    Odštevam dvomestna števila do 100.

    DE-DE=DE-

    SDZ 3/ 11

    Odštevam dvomestna števila do 100.

    Naloge z besedilom. SDZ 3/ 12

    Odštevam dvomestna števila do 100.

    Utrjevanje, SDZ3/13

    Igra z denarjem.

     

     

     

    ŠPO

    Igre s kolebnico.

     

     

     

     

    Športna dejavnost, hiter in počasen tek.

    Igre z žogo.

     

    LUM

     

     

    Arhitektura: Oblikovanje notranjega prostora.

    Uvod. 1 ura

     

     

     Arhitektura: Oblikovanje notranjega prostora. Načrt.  1 ura

     

    GUM

    Uglasbena izštevanka

    PŠŠŠT-TI LOVIŠ

     

    Utrjevanje znanja, KVIZ, prepevanje znanih pesmi.

     

     

     

    TJA

     

    Family

     

    Revision- Family

     

     

     


  • 4. maj - 10. maj

     

    7. teden

    PONEDELJEK

    4.5. 2020

    TOREK

    5.5.2020

    SREDA

    6.5.2020

    ČETRTEK

    7.5.2020

    PETEK

    8.5.2020

     

    SPO

     

    Kako se gibajo in premikajo? – SDZ/ 91

    PRAZNOVALI SMO.   

     

    Ravnovesje – SDZ/91

     

    Mirovanje – SDZ/88, 90, 92

     

    ŠPORTNI DAN

     

     

     

    SLJ

     

    Predlogi

    (v, iz, na, s/z)  –

    SDZ 2/62, 63

     

     

     

    Simon v lutkovni delavnici – SDZ 2/64, 65

     

    Mala in velika pisana

    črka h–

    Prepis, pisane črke.

                     2 uri                    

    Lutke – SDZ 2/66, 67, 68

    DIFERENCIRANO!

     

    POHOD,

    ZLATI SONČEK

     

    MAT

     

     

     

    Računam do 100 –

    SDZ 3/14

     

    Računam do 100 –

    SDZ 3/15

    Tehtam, ponovitev SDZ 3/18-22, Računam s kilogrami SDZ 3/ 23

    Preverim svoje znanje. SDZ 3/ 24, 25

     

     

     

    ŠPO

     

    Gimnastične vaje.  

     

     

     

     

    Gimnastične vaje s

    tulcem

     

     

    LUM

     

     

    Arhitektura: Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – oblikovanje notranjega prostora, načrt, skica, ustvarjanje.

     

     

                              

     

    GUM

    Ljudska: Ob bistrem poroku je mlin

     

    Orffovi inštrumenti-

    SDZ /30

     

     

     

    TJA

     

    The story

     

    Priprava na ustno ocenjevanje.

     

     


  • 11. maj - 17. maj

    8. TEDEN

    PONEDELJEK

    11.5.2020

    TOREK

    12.5.2020

    SREDA

    13.5.2020

    ČETRTEK

    14.5.2020

    PETEK

    15.5.2020

     

     

    SPO

     

     

     

    Veter in oblaki, SDZ/93

    DD

    NARAVOSLOVNI DAN

    Oblaki in veter

     

    Veter in oblaki – SDZ/94

     

     

     

    SLJ

     

    Pesem: Huda mravljica   B/54, 55

     

     

     

    Ob potoku. SDZ 2/69

    USTNO

     

    Naš mali projekt: VETRNICA  – SDZ/95

    Ob potoku – SDZ 2/69

    Pisno, odgovori na vprašanja.

     Značilnosti pravljice.

     

    Pravljica: Klobuk gospoda Konstantina – B/104, 105

                                 2 uri

    MAT

     

    Utrjevanje, Računam do 100. SDZ 3/ 27

     

    Utrjevanje, Računam do 100, SDZ 3/ 28

     

    Izdelovanje izdelka.

    Utrjevanje, Računam do 100, SDZ 3/ 29

    Utrjevanje, Računam do 100, SDZ 3/ 30

     

     

    ŠPO

     

    Naravne oblike gibana: hoja tek, poskoki, preskoki

     

     

     

     

    Gimnastične prvine, kolebnica

    Podajanje, lovljenje, vodenje žoge.

     

     

    LUM

     

     

     

    Arhitektura: Oblikovanje v 3 D prostoru – oblikovanje notranjega prostora (nadaljevanje lik. naloge) .

     

     

     

     

     

    GUM

     

    Kako se oglašajo Orffovi instrumenti? SDZ/ 31

     

     

     

     

     

    TJA

     

     

    In, on, under.

     

    Summertime