• 8. b. - 17. 12. 2021 IN 8. a. - 23. 12. 2021

  NAVODILA ZA DELO

  1. Preberi si predstavitev o glasbenem klasicizmu na Slovenskem.

  2. Poslušaj vse 3 glasbene primere, ki so del te ppt predstavitve.

  3. V zvezek (naslov: Glasbeni klasicizem na Slovenskem) zapiši:

  - 3 slovenske skladatelje iz tega obdobja ter pri vsakem po 1 značilnost;

  - izpiši vse 3 slušne primere vključno z glasbenimi značilnostmi (vrsta, izvajalci)