Oris teme

  • Aktivnosti

  • Levo in desno


  • Premikamo se

  • Telo, črta, lik

  • Opazujemo črte

  • Opazujemo like

  • Opazujemo telesa

  • Merimo, primerjamo

  • Tehtamo, prelivamo