Oris teme

 • Aktivnosti

 • Koliko?

 • Več ali manj

 • Enako

 • Štejem

 • Deset prstov

 • Zapisujemo številke

 • Več ali manj

 • Urejam do 10

 • Primerjam do 20

 • Kateri po vrsti