Oris teme

 • Osnove geometrije v ravnini

 • Koti

 • Togi premiki in skladnost

 • Skladni trikotniki

 • Osnovne konstrukcije

 • Trikotnik

 • Znamenite točke trikotnika

 • Krog in krožnica

 • Središčni in obodni kot

 • Konstrukcije s Talesovim izrekom

 • Štirikotniki

 • Večkotniki

 • Pravilni večkotniki

 • Središčni razteg in prodobnost

 • Podobni trikotniki

 • Izreki v pravokotnem trikotniku