Oris teme

  • Aktivnosti

  • Zamenjajmo števili

  • Seštevam, odštevam v drugi desetici

  • Sestavljeni računi

  • Seštevamo do 20

  • Odštevamo do 20

  • Daj, dobim do 20

  • Problemi do 10

  • Problemi do 20