Oris teme

  • Aktivnosti

  • Opazujem

  • Primerjam

  • Sestavljam

  • Vzorci in podatki

  • Razvrščam

  • Kje, kam, kako?