Oris teme

  • Seštevanje števil z enakimi predznaki

  • Seštevanje števil z različnimi predznaki

  • Odštevanje racionalnih števil

  • Prištevanje in odštevanje številskih izrazov

  • Izrazi s seštevanjem in odštevanjem

  • Množenje racionalnih števil

  • Deljenje racionalnih števil

  • Številski izrazi z racionalnimi števili

  • Zakon o razčlenjevanju