Oris teme

 • Štejemo do 100

 • Odštevanje desetic

 • Računamo z deseticami

 • Prištevam enice

 • Prištevamo desetice

 • Seštevamo do 100

 • Odštevamo enice

 • Računam brez prehoda

 • Odštevam desetice

 • Odštevam do 100

 • Problemi do 100

 • Do sto s koliko

 • Prehod