Oris teme

  • Potence in izrazi

  • Potence z enako osnovo

  • Velika in majhna števila

  • Potence z enako stopnjo

  • Kvadriranje

  • Kvadratni koren

  • Približki korenov

  • Iracionalna in realna števila

  • Delno korenjenje in racionalizacija