Oris teme

  • Spremenljivke, izrazi

  • Množenje enočlenikov

  • Seštevanje enočlenikov

  • Prištevanje in odštevanje izraza

  • Množenje enočlenika z veččlenikom

  • Izpostavljanje skupnega faktorja