Oris teme

  • Enačbe in neenačbe

  • Reševanje enačb

  • Identična in ekvivalentna enačba