Oris teme

  • Merimo dolžino

  • Računamo z dolžinami

  • Tehtamo

  • Litri in decilitri

  • Računamo z l in dl

  • Kupujemo

  • Gledamo na uro

  • Merimo čas