Oris teme

  • Večkotniki

  • Diagonale in koti večkotnika

  • Pravilni večkotniki

  • Obseg in ploščina večkotnikov