Oris teme

 • Aktivnosti

 • Več kot sto

 • Urejamo do 1000

 • Soda, liha števila

 • Približno koliko

 • Ocenimo do 100

 • Računamo s prehodom

 • Neznani člen do 100

 • Problemi

 • Ocenimo do 1000

 • Odštevamo do 1000

 • Neznani člen do 1000

 • Besedilne naloge

 • Množenje in deljenje

 • Računam z 0 in 1

 • Ostanek pri deljenju

 • Množenje in seštevanje

 • Vrstni red pri računanju

 • Kaj je več?