Oris teme

  • Koordinate točk na premici in v ravnini

  • Odvisnosti in ponazarjanje količin

  • Premo sorazmerje

  • Graf premo sorazmernih količin

  • Premo sorazmerje in odstotki

  • Obratno sorazmerje

  • Graf obratno sorazmernih količin