Oris teme

 • Deljenje

 • Poštevanka 2

 • Poštevanka 4, 5 in 10

 • Delimo z 2 in s 4

 • Poštevanke s 3, 6 in 1


 • Delimo s 3, 4, 5, 6 in 10

 • Poštevanka 7, 8 in 9

 • Poštevanka do 100

 • Besedilne naloge

 • Delimo na pol

 • Deli celote