Téma ismertetése

  • Telo, lik, črta ali točka

  • Kvader in kocka

  • Pravokotnik in kvadrat

  • Nizi, zaporedja, vzorci