Oris teme

  • Točka in daljica

  • Premica

  • Sečnice, vzporednice in pravokotnice

  • Krožnica

  • Poltrak

  • Koti