Topic outline

 • Učenci računajo

 • Ocenjevanje

 • Pisno seštevanje

 • Pisno odštevanje

 • Pisno seštevanje in odštevanje

 • Naloge

 • Ustno množenje

 • Pisno množenje

 • Množenje z večkratniki števila 10

 • Naloge

 • Pisno deljenje

 • Deljenje z ostankom

 • Deljenje med večkratniki števila 10

 • Pisno množenje in deljenje

 • Pisno računanje

 • Naloge

 • Lastnosti računskih operacij

 • Številski izrazi

 • Oklepaj

 • Naloge