Oris teme

  • Lastnosti kocke

  • Površina kocke

  • Prostornina kocke

  • Lastnosti kvadra

  • Površina kvadra

  • Prostornina kvadra

  • Diagonalni preseki kvadra in kocke