Oris teme

 • Koordinatni sistem

 • Funkcija

 • Premo sorazmerje je funkcija

 • Obratno sorazmerje je funkcija

 • Linearna funkcija

 • Začetna vrednost

 • Smerni koeficient

 • Enačba premice

 • Ničla linearne funkcije

 • Presečišče premic

 • Sistem linearnih enačb