Oris teme

  • Podatki in vprašalniki

  • Srednje vrednosti podatkov

  • Škatla z brki

  • Priprava in izvedba ankete