Oris teme

  • Razmerje količin

  • Sorazmerje

  • Premo sorazmerje

  • Obratno sorazmerje

  • Podobnost

  • Podobni trikotniki

  • Načrtovanje podobnih trikotnikov

  • Talesovi izreki

  • Delitev daljice