Oris teme

  • Definicija kvadratne funkcije

  • Temenska oblika

  • Ničelna oblika

  • Kvadratna enačba

  • Vietovi formuli

  • Presečišča parabol in premic

  • Kvadratna neenačba

  • Uporaba kvadratne funkcije