Oris teme

  • Delitev teles

  • Prizma

  • Mreža in površina prizme

  • Prostornina prizme

  • Piramida

  • Mreža in površina piramide

  • Prostornina piramide

  • 4-strana in 3-strana piramida

  • Sestavljena telesa