Oris teme

  • Kompleksna števila

  • Vsota in produkt kompleksnih števil

  • Konjugiranje in deljenje

  • Absolutna vrednost kompleksnega števila

  • Reševanje enačb v množici kompleksnih števil